Memoria do 36

Estrea: 1 de Decembro de 2005
Edificio de Servicios Múltiples. Culleredo.

Facer espectáculos forma parte do noso oficio, pero hoxe non imos ofrecer espectáculo ningún; trátase só de compartir algo realmente valioso: partículas esenciais da nosa memoria colectiva.

Memoria estimulada desde a palabra dos poetas; quer dicir, palabra cargada de emocións, de imaxes, de rabia, de reflexión….. e de dor. Porque son vía de expresión para vivencias terriblemente crueis, dolorosas e inesquecíbeis: as que produciu na carne e no corazón de millóns de cidadáns a guerra civil provocada polo levantamento militar de 1936, e a terríbel posguerra que nos acompañou ate hai ben pouco.

Compartamos, pois, desde a memoria, parte da nosa historia recente, dando uso a esa inmensa riqueza que, á par da auga, os galegos temos a fortuna de posuír en abundancia: a palabra dos poetas.

Ficha Técnica

 • Intérpretes: Pilocha / María Barcala / Xosé Luís Bernal / Xúlio Lago
 • Piano: Xavier Constenla
 • Cancións interpretadas por: PILOCHA
 • Técnicos de Luz e Son: Marcos Vieites, Antón Arias
 • Efectos sonoros: Guillermo Vázquez
 • Locución: Xerardo Rodríguez
 • Dirección e Iluminación: Xúlio Lago
 • Producción: Teatro do Atlántico
 • POEMAS E POETAS:
  Libremente
  (Fragmento): Celso E.Ferreiro
  Comunión: Eduardo Blanco Amor
  Viñan tódalas noites: Xesús Rábade Paredes
  Neno orfo con cabalos ao fondo: Celso E.Ferreiro
  Foi difícil viver: Pilar Pallarés
  Na memoria dos asasinados en Pontevedra: Xosé L.Méndez Ferrín
  María Soliña: Celso E.Ferreiro
  Eu non pido: Emilio Álvarez Blázquez
  Crónica do espanto: Xosé María Álvarez Cáccamo
  Prólogo a «El hacha»: León Felipe
  O mártir: Celso Emilio Ferreiro
  A loita continúa. (Escolma): Claudio Rodríguez Fer
  Recoged esta voz (Fragmento): Miguel Hernández
 • CANCIÓNS:
  Cantigas republicanas ao xeito popular: Xesús Alonso Montero
  Coplas republicanas de la abuela: Popular
  Cantiga de amor fendido: Antón Seoane (Letra e música)
  A miña amiga: Xosé Quintas Canella (Letra e música)
  O alecrín: Popular
  Romance de Bernaldino e Sabeliña: Popular
  Outras cancións populares infantís

 • OUTROS TEXTOS UTILIZADOS
  Personaxes sinistros: Xosé Luís Bernal
  As dúas en punto: Xosé Luís Bernal
  Recordar: Eduardo Galéano
  Residente Privilexiada (fragmentos): María Casares
  Paisaxe sonora da guerra (Fragmento): Daniel Maggiolo

Galería

Teatro do Atlántico