Estrea: 1 de Decembro de 2005
Edificio de Servicios Múltiples. Culleredo.

Facer espectáculos forma parte do noso oficio, pero hoxe non imos ofrecer espectáculo ningún; trátase só de compartir algo realmente valioso: partículas esenciais da nosa memoria colectiva.

Memoria estimulada desde a palabra dos poetas; quer dicir, palabra cargada de emocións, de imaxes, de rabia, de reflexión….. e de dor. Porque son vía de expresión para vivencias terriblemente crueis, dolorosas e inesquecíbeis: as que produciu na carne e no corazón de millóns de cidadáns a guerra civil provocada polo levantamento militar de 1936, e a terríbel posguerra que nos acompañou ate hai ben pouco.

Compartamos, pois, desde a memoria, parte da nosa historia recente, dando uso a esa inmensa riqueza que, á par da auga, os galegos temos a fortuna de posuír en abundancia: a palabra dos poetas.

 Ficha Técnica

Intérpretes…………………………
Piano………………………………..
Cancións interpretadas por…….
Técnicos de Luz e Son…………..
Efectos sonoros…………………..
Locución……………………………
Dirección e Iluminación…………
Producción…………………………
Pilocha / María Barcala / Xosé Luís Bernal / Xúlio Lago
Xavier Constenla
PILOCHA
Marcos Vieites, Antón Arias
Guillermo Vázquez
Xerardo Rodríguez
Xúlio Lago
Teatro do Atlántico

 

POEMAS E POETAS

Libremente (Fragmento) ……………………………..
Comunión………………………………………………..
Viñan tódalas noites……………………………………
Neno orfo con cabalos ao fondo……………………..
Foi difícil viver…………………………………………..
Na memoria dos asasinados en Pontevedra………
María Soliña……………………………………………..
Eu non pido………………………………………………
Crónica do espanto…………………………………….
Prólogo a «El hacha»……………………………………
O mártir…………………………………………………..
A loita continúa. (Escolma)……………………………
Recoged esta voz (Fragmento)………………………
Celso E.Ferreiro
Eduardo Blanco Amor
Xesús Rábade Paredes
Celso E.Ferreiro
Pilar Pallarés
Xosé L.Méndez Ferrín
Celso E.Ferreiro
Emilio Álvarez Blázquez
Xosé María Álvarez Cáccamo
León Felipe
Celso Emilio Ferreiro
Claudio Rodríguez Fer
Miguel Hernández

 

CANCIÓNS

Cantigas republicanas ao xeito popular …………..
Coplas republicanas de la abuela…………………..
Cantiga de amor fendido……………………………..
A miña amiga……………………………………………
O alecrín………………………………………………….
Romance de Bernaldino e Sabeliña………………..
Outras cancións populares infantís
Xesús Alonso Montero
Popular
Antón Seoane (Letra e música)
Xosé Quintas Canella (Letra e música)
Popular
Popular

 

OUTROS TEXTOS UTILIZADOS

Personaxes sinistros ………………………………….
As dúas en punto………………………………………
Recordar ………………………………………………..
Residente Privilexiada (fragmentos)……………….
Paisaxe sonora da guerra (Fragmento)……………
Xosé Luís Bernal
Xosé Luís Bernal
Eduardo Galéano
María Casares
Daniel Maggiolo

Galería

{gallery}repertorio/memoria36{/gallery}